Jonge kinderen steeds vaker alleen op tablet en smartphone.

Jonge kinderen van 0 tot en met 6 jaar besteden tegenwoordig meer tijd aan media en dat doen ze ook steeds vaker alleen. Ouders maken zich zorgen over de online veiligheid en hoe ze het mediagebruik van hun kind in de hand kunnen houden. Dit blijkt uit een review van zeven jaar Iene Miene Media-onderzoek die bij de start van de Media Ukkie Dagen 2019 is gepresenteerd, in opdracht van het Netwerk Mediawijsheid.

De Media Ukkie Dagen

De Media Ukkie Dagen vinden plaats van 29 maart tot en met vrijdag 5 april en hebben als thema: ‘van speen tot game’. Diverse organisaties, zoals bibliotheken, CJG’s en kinderopvang, organiseren door heel Nederland meer dan 120 activiteiten of informatiebijeenkomsten voor (groot)ouders en (professionele) opvoeders en hun ukkies om hen te ondersteunen bij de mediaopvoeding. 

106 minuten per dag op een beeldscherm

Uit de Iene Miene Media review, uitgevoerd met hogeschool Windesheim, blijkt dat jonge kinderen gemiddeld 106 minuten per dag achter de tablet, smartphone of tv zitten, ten opzichte van 90 minuten in 2012. 30 tot 50% van jonge kinderen van 0 tot en met 6 jaar is zelfstandig bezig met digitale verhaaltjes, educatieve applicaties, avonturenspelletjes en YouTubefilmpjes of bekijkt programma’s, terwijl die percentages beduidend lager waren in 2013 en 2014, en nog lager in 2009. Ouders zijn media meer gaan waarderen als hulp bij de opvoeding van hun jonge kind en zetten media steeds vaker in als zoethouder, beloning of voor ontspanning – zo blijkt uit de review.

Beeldscherm tijdens koken of stofzuigen

Ook uit een recente enquête, gehouden onder het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl, blijkt dat de helft van de ouders media inzet als ze bijvoorbeeld bezig zijn met een huishoudelijke taak zoals koken. Verder zetten ouders media bij hun kleine kinderen in als ‘lokkertje’ om het bordje leeg te eten, maar ook om samen te ontspannen, of als hun kind vermoeid of ziek is.

Peter Nikken, hoogleraar Mediaopvoeding en lector Jeugd en media bij hogeschool Windesheim: “Het is in de moderne drukke tijd begrijpelijk dat ouders hun kinderen al op jonge leeftijd met makkelijk te gebruiken smartphones of tablets zoet houden, maar we weten ook uit onderzoek dat veel direct contact met de (groot)ouders en het ontdekken van de echte driedimensionale wereld heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Het is daarom van belang om ouders te informeren over goed mediagebruik in huis. Gebruik media vooral samen en niet als surrogaat in de opvoeding. Veel media gebruiken op jonge leeftijd verhoogt de kans op veel gebruik op oudere leeftijd, en kan een minder goede ontwikkeling tot gevolg hebben”.

Mediaopvoeding bij jonge kinderen nog onvoldoende onderdeel van opvoedinformatie

Uit de Iene Miene Media review blijkt dat ouders bij opvoedvragen steeds vaker gebruikmaken van informatie van officiële instanties. Eén op de drie ouders zegt regelmatig de bibliotheek en het CJG, het consultatiebureau of de GGD te raadplegen. Mediaopvoeding maakt echter niet altijd vanzelfsprekend onderdeel uit van de opvoedinformatie die deze laatstgenoemde instanties bieden, zo blijkt uit een veldscan onder een tiental professionals, verricht door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van het Netwerk Mediawijsheid. De beroepskrachten zijn het erover eens dat het beantwoorden van vragen en het geven van advies of informatie rondom mediaopvoeding onderdeel is van hun werk. “Mediaopvoeding zou niet meer los gezien mogen worden, maar moet geïntegreerd zijn in het basistakenpakket”, aldus een van de professionals.

Tips & tricks tijdens de Media Ukkie Dagen 2019

Tijdens de Media Ukkie Dagen worden praktische tips & tricks geboden aan ouder en opvoeders. Zo wordt er iedere dag een kant van de MediaDiamant uitgelicht. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor opvoeders en professionals om kinderen van 0 t/m 18 jaar mediawijs op te laten groeien. De vijf kanten van de MediaDiamant zijn:

Plezier – geniet van de mogelijkheden
Veilig – voorkom risico’s
Samen – begeleid je kind
Inhoud – weet welke media geschikt zijn
Balans – momenten met en zonder

Netwerk Mediawijsheid heeft de MediaDiamant in 2017 ontwikkeld in samenwerking met opvoedexperts. Het is een aanvulling op de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi. Het model wordt ook gebruikt als basis voor websites zoals Opvoeden.nl.

Activiteiten door heel Nederland

Diverse organisaties door heel Nederland organiseren tijdens #MUD19 activiteiten voor ouders, grootouders en (professionele) opvoeders om hen te ondersteunen bij de mediaopvoeding van hun ukkies. Netwerk Mediawijsheid vraagt op deze manier, samen met haar netwerkpartners zoals bibliotheken, mediacoaches, Centra voor Jeugd en Gezin en kinderdagverblijven, aandacht voor het belang van mediaopvoeding van kinderen 0 t/m 6 jaar. Organisaties die een activiteit organiseren, kunnen deze op de kaart zetten op de campagnewebsite.

Lees ook:

Youtube Kids nu ook in Nederland.

Share this post:

Volg Mamaschrijft

Leave a Reply

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Type to Search

See all results