Tips om op een goede manier te rouwen.

Bewust afscheid nemen en rouwen dragen bij aan de verwerking van verlies. Deze tips kunnen helpen.

Afscheid nemen en rouwen hebben veel functies. Niet alleen bij overlijden van dierbaren, maar ook bij verlangens die nooit vervuld zullen worden. Bijvoorbeeld ongewild kinderloos zijn, (echt)scheiding of de afsluiting van een levensfase. Rouwverwerking is de overgang van leven vanuit verlies naar leven mét verlies. Rouw gaat niet over, maar wordt wel anders. Rouwen is bewust worden, ervaren en verwerken van verlies en van gemis.

7 tips om afscheid anders te ervaren

Neem de tijd (jouw tijd) Er staat geen tijd voor het rouwproces. Wanneer je vooral boos bent en dat gevoel verdwijnt niet, er dan kan dat een teken zijn dat je het rouwproces niet hebt afgerond of zelfs niet bent aangegaan. Stel vast waar je in een negatieve spiraal terecht bent gekomen, observeer en beweeg naar de andere kant.

Erken het verlies en lucht je hart Schrijf een brief aan X. Op deze manier erken je de pijn die er is of juist de opluchting en/of het gemis. Als het gaat over iets dat ontbreekt, dan kun je de brief richten aan het Lot, God of aan bijvoorbeeld het ongeboren kind. Lucht je hart in de brief door alles de revue te laten passeren: verwijten, opluchting, blijdschap, gemis, excuses, en vergeet niet te bedanken. De fases van ontkenning, woede en depressie horen hierbij. De volgorde en de duur van verschillende fases is voor iedereen anders. Uiteindelijk werk je toe naar aanvaarding.

Kom weer in je kracht en neem een herbesluit Als je door alle emoties heen bent gegaan, dan kom weer in je kracht door na te gaan welke aspecten je van X wilt behouden en wat je wilt teruggeven of loslaten. Wees specifiek in het beschrijven ervan. Voorbeeld: “Vroeger heb ik besloten om… en daar stop ik nu mee. Wat ik nu ga doen is…” Wees helder en positief in de formulering.

Neem je nieuwe plek in zonder X Je gaat je opnieuw aanpassen aan jouw omgeving zonder X. Om te kunnen aanvaarden moet je bepalen wat je nieuwe rol is en hoe je deze inpast in je leven. Hier horen nieuwe rollen bij met nieuwe vaardigheden. Idealisering opgeven hoort hier ook bij.

Voorwaarts Schrijf aan X hoe je je leven verder vorm gaat geven en welke consequenties dat heeft voor alle betrokkenen.

Ritueel Bedenk een ritueel om afscheid te nemen en los te laten. Dit ritueel kun je uitvoeren met vrienden en dierbaren. Vraag hen om je hierin de ondersteunen.

Maak een symbool een creëer een nieuwe plek voor X Maak een symbool in de vorm van een gedicht, tekening, kunstwerk of verhaal wat staat voor diegene of datgene van wie of wat je afscheid neemt. Zet dit neer op een speciale plek zodat je er af en toe naar kunt kijken. Zo kun je beter aanvaarden en krijgt X een nieuwe plek. Leer opnieuw houden van het leven en richt je energie weer naar buiten!

 

Vragen over bovenstaand onderwerp? Neem contact op met Sandra.

 

 

 

Share this post:

Volg Mamaschrijft

Leave a Reply

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Type to Search

See all results